• page_banner

Hướng từ hóa

Hướng từ hóa

Quá trình định hướng của vật liệu từ trong quá trình sản xuất là nam châm dị hướng.Nam châm nói chung được đúc với định hướng từ trường, vì vậy cần phải xác định hướng định hướng trước khi sản xuất, đó là hướng từ hóa của các sản phẩm.

Tác dụng từ trường lên nam châm vĩnh cửu cùng với chiều hướng của từ trường, và tăng dần cường độ từ trường để đạt đến trạng thái bão hòa kỹ thuật gọi là hiện tượng từ hóa.Nam châm thường có hình vuông, hình trụ, hình nhẫn, hình ngói, hình dạng và các dạng khác.Hướng từ hóa chung của chúng tôi có các loại sau, đặc biệt cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Hướng từ hóa của hình dạng gạch

Hướng từ hóa