• trang_banner

Hướng từ hóa

Hướng từ hóa

Quá trình định hướng của vật liệu từ tính trong quá trình sản xuất là nam châm dị hướng.Nam châm thường được đúc với định hướng từ trường, vì vậy cần phải xác định hướng định hướng trước khi sản xuất, đó là hướng từ hóa của sản phẩm.

Áp dụng từ trường cho nam châm vĩnh cửu cùng với hướng định hướng của từ trường và tăng dần cường độ từ trường để đạt đến trạng thái bão hòa kỹ thuật, được gọi là từ hóa.Nam châm thường có hình vuông, hình trụ, vòng, gạch, hình và các dạng khác.Hướng từ hóa phổ biến của chúng tôi có các loại sau, đặc biệt cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Hướng từ hóa của hình dạng ngói

Hướng từ hóa