• page_banner

Kiến thức về nam châm vĩnh viễn của Alnico

Kiến thức về nam châm vĩnh viễn của Alnico

  • Nguyên lý hai cực của nam châm AlNiCo

    Nguyên lý hai cực của nam châm AlNiCo

    Alnico Magnet có các đặc tính và cách sử dụng từ tính khác nhau do thành phần kim loại khác nhau.Có ba quy trình sản xuất khác nhau cho Nam châm vĩnh cửu Alnico: Các quy trình đúc Alnico Magnet, Sintering và Bonding có thể được sản xuất thành các kích thước và hình dạng khác nhau.So với c ...
    Đọc thêm