• trang_banner

Nam châm vĩnh cửu Alnico

Nam châm vĩnh cửu Alnico

  • Nguyên lý hai cực của nam châm AlNiCo

    Nguyên lý hai cực của nam châm AlNiCo

    Nam châm Alnico có các đặc tính và công dụng từ tính khác nhau do thành phần kim loại khác nhau.Có ba quy trình sản xuất khác nhau cho Nam châm vĩnh cửu Alnico: Cast Alnico Magnet, Quá trình đúc thiêu kết và Liên kết có thể được sản xuất thành các kích cỡ và hình dạng khác nhau.So với c...
    Đọc thêm