• page_banner

Bạn đồng hành

toàn cầu

Trong hơn 20 năm, Xinfeng Magnet phù hợp với yêu cầu của thời đại mới, dựa trên lợi thế tài nguyên mạnh mẽ và hiệu ứng thương hiệu trong ngành vật liệu từ và nỗ lực thực hiện một sự phát triển chất lượng cao trên thị trường quốc tế và trong nước.