• trang_banner

Cộng sự

toàn cầu

Trong hơn 20 năm, Xinfeng Magnet phù hợp với yêu cầu của thời đại mới, dựa vào lợi thế tài nguyên mạnh mẽ và hiệu ứng thương hiệu trong ngành vật liệu từ tính và nỗ lực thực hiện sự phát triển chất lượng cao trên thị trường quốc tế và trong nước.